Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

刀剑如梦 - Đao Kiếm Như Mộng - Châu Hoa Kiện
     

        我剑何去何从

爱与恨情难独钟

我刀割破长空

是与非懂也不懂

我醉一片朦胧

恩和怨是幻是空

我醒一场春梦

生与死一切成空

来也匆匆去也匆匆

恨不能相逢

爱也匆匆恨也匆匆

一切都隋风

狂笑一声长叹一声

快活一生悲哀一生

谁与我生死与共*我哭泪洒心中

悲与欢苍天捉弄

我笑我狂我疯

天与地风起云涌Pinyin

wǒ jiàn hé qù hé cóng

ài yǔ hèn qíng nán dú zhōng

wǒ dāo gē pò cháng kōng

shì yǔ fēi dǒng yě bù dǒng

wǒ zuì yī piàn méng lóng

ēn hé yuàn shì huàn shì kōng

wǒ xǐng yī cháng chūn mèng

shēng yú sǐ yī qiè chéng kōng

Đk:

lái yě cōng cōng qù yě cōng cōng

hèn bu néng xiāng féng

ài yě cōng cōng hèn yě cōng cōng

yī qiè dōu suí fēng

kuáng xiào yī shēng cháng tàn yī shēng

kuài huó yī shēng bēi'āi

shuí yǔ wǒ shēng sǐ yǔ gòng


*wǒ kū lèi sǎ xīn zhōng

bēi yǔ huān cāng tiān zhuō nòng

wǒ xiào wǒ kuáng wǒ fēng

tiān yǔ dì fēng qǐ yún yǒng


Dịch 

Đường kiếm ta phân vân

Yêu và hận tình khó phân định

Đao ta chém phá trường không

Thị phi u mê không phân định.

Ta say một mảnh mông lung

Ân oán là ảo cũng là không

Ta tỉnh một giấc mộng xuân

Sống hay chết hết thảy thành hư không

Đk:

Tới vội vàng đi cũng vội vàng

Hận không thể tương phùng

Yêu vội vàng hận cũng vội vàng

Hết thảy đều theo gió bay

Cuồng tiếu một tiếng thở dài một tiếng

Khoái hoạt cả đời bi ai cả đời

Ai cùng ta đồng sinh cộng tử

*Ta khóc lệ rơi trong lòng

Buồn và vui trời xanh trêu đùa

Ta cười ta cuồng ta điên

Trời và đất gió nổi mây vần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét