Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Sưu Quỷ Thực Lục 63

63,

Ngày 22 tháng 9

Thứ tư là ngày lịch trình học dày đặc nhất, dường như trường học sắp xếp giờ học cũng dựa theo đường cong Gauss để phân bố, hai đầu thì thoải mái, thứ tư là đỉnh sóng, mấy môn phân tử sinh vật học, vật lý, thí nghiệm hóa vô cơ khảo nghiệm trí lực người này đều vào hôm nay.

Dương Song Song tiếp tục không màng đến sự tồn tại của tôi, đêm qua tôi vốn đã suy nghĩ ổn thỏa, hôm nay sẽ trò chuyện mềm mỏng với cô ấy, gián tiếp xin lỗi, nhưng khi gặp dáng vẻ đẩy người xa ngàn dặm này, tôi cũng mừng rỡ không cần bỏ xuống kiêu ngạo nữa.

Dù gian khổ như thế, tôi vẫn bớt thời giờ gọi điện thoại cho Ba Du Sinh, ông ấy thế mà nghe máy. Tôi mở đầu liền hỏi: "Các ông chuẩn bị khi nào nói cho Lục Hổ biết chân tướng đây?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét