Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Nhật Ký Sát Thủ - Quyển 1

Lời nói đầu

Xung động của cái ác cách xung động của cái thiện 13 năm. Đứa bé từ khi rời khỏi cơ thể mẹ đã tồn tại, nó cùng bạn lớn lên và làm bạn cả đời người, khi nó bắt đầu giết người và đọa lạc, không sức người nào có thể chống đỡ được nó. Qua 13 năm, xung động của cái thiện giáng sinh, nếu con người lại khinh nhờn sinh mệnh, xung động của cái thiện liền cảnh cáo bạn: Phàm là nợ máu, tất phải trả bằng máu. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét