Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Đêm Mưa Tử Thần 10.3

Chương 10 - Ác Ma tìm kiếm ánh sáng (3)

Trước đây Hạng Hạng Nhiên từng đọc một vài bộ sách về tâm lý học phạm tội, y biết sau khi cha XXX xảy ra chuyện, mãi đến cấp hai còn bị "Đái dầm", đây là một trong những hành vi "Tam giác McDonald (đái dầm vượt qua tuổi bình thường, phóng hỏa, ngược đãi động vật)" mà đại đa số sát thủ liên hòan giai đoạn đầu đều có, cũng tức là nói, cái chết của cha là nguyên nhân kích thích đầu tiên của XXX, tiếp theo là cái chết của mẹ gã, sau đó là gã bị bạn bè hãm hại, mãi đến khi bị cái chết của XXX kích thích, gã liền vạch ra mười vụ sát nhân đáng sợ.

(Macdonald triad, bao gồm 3 nhóm hành vi có những đặc điểm chung mà khi một người được xếp vào 1 trong 3 nhóm này thì sẽ có hoặc được dự đoán sẽ có xu hướng bạo lực hàng loạt. 3 nhóm đó là: hứng thú với cảnh lửa/cháy nổ (firesetting); thích tra tấn động vật (cruelty to animals); mắc phải chứng đái dầm khi đã vượt quá 5 tuổi (enuresis))

Nhưng trong đó thiếu một mắc xích, là cái gì đã kích thích gã, kết quả khiến gã phát tiết oán khí vào Liễu Thuần? Đây là câu hỏi Hạng Hạo Nhiên muốn tháo gỡ nhất! Hạng Hạo Nhiên đưa ra vấn đề, trong lòng Hàn Ấn, anh cũng đang có câu hỏi tương tự.

Đã biết trong bốn nhân tố kích thích, có ba người đã qua đời, người kia đang ở nước ngoài không thể nào kết nối, nếu muốn làm rõ nguyên nhân kích thích XXX hại Liễu Thuần đêm đó, có phải sẽ có chút biện pháp ở phương diện này, đặt ra một sách lược tiền nhiếp không? Vậy cái gì đã kích thích XXX?

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét