Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Sưu Quỷ Thực Lục 81

81,

Kỳ thật đó là một lý luận rất đơn giản: Lần trước chúng tôi nhìn thấy vô số cánh tay từ mặt đất vươn lên, sau đó là vô số hình người, từ dưới mộ bò ra, chứng tỏ dưới mộ này hẳn đều chôn hài cốt, hoặc là, "nơi ở" của người đã chết.

Nếu mộ của chúng tôi cũng xuất hiện ở bãi tha ma này, vậy thì, nếu chúng tôi thật sự bất hạnh, quỷ hồn của chúng tôi, hoặc hài cốt, hẳn sẽ chôn dưới mộ bia này. Nếu đào ở đây không ra được chúng tôi, nếu dưới bia mộ này ngoại trừ bùn đất vẫn toàn là bùn đất, chứng tỏ phần mộ này chỉ là đồ trang trí.

Lục Hổ nói: "Muốn đào cũng có thể đào mộ người đã qua đời trước, cậu cứ còn sống sờ sờ ra đó, làm sao có thể chôn dưới đất.

"Hoắc Tiểu Ngọc còn sống sờ sờ hơn chúng ta đấy, chẳng lẽ không phải người đã chết hơn một ngàn năm sao?"

Tôi nghĩ một chút, vẫn là nhắm ngay mộ Cố Chí Hào đào xuống, trong bụng nói với Khổ Liên Trà, xin lỗi chị Khổ.

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét