Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Phần 4 - Thần Phạt

Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta

Vì người đã chọn ta mang Phúc  m đến cho muôn người,

Ngài đã sai Ta để công bố cho những người mù này được sáng mắt

Cho những người bị giam cầm được giải phóng

Trả tự do cho những người bị áp bức

Công bố với thiên hạ, thời kỳ Chúa cứu vớt con dân đã tới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét