Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Sưu Quỷ Thực Lục 116

116,

Dương Song Song tiếp lời nói: "Em dùng lịch vạn niên lần lượt tra xét thời gian Lục Sắc, Cố Chí Hào và Thư Đào bị hại, Lục Sắc chết vào ngày 13 tháng 7, hoàng lịch là ngày giáp tháng quý vị năm canh dần; Cố Chí Hào chết vào ngày 21 tháng 8, hoàng lịch là ngày quý mão tháng giáp thân; Thư Đào bị hại ngày 28 tháng 9, hoàng lịch là ngày tân tị tháng ất dậu... Tên của những phá thiên can địa chi này, thật sự đọc trẹo miệng!"

Thầy Phùng nói: "Vậy thì thế nào? Nghe ra chỉ là ba thời gian ngẫu nhiên, bình thường."

Tôi hơi thất vọng nói: "Thật không có một chỗ nào đặc thù sao?"

Dương Song Song nói: "Thầy Phùng, trên hoàng lịch thiên can địa chi tổng cộng 60 tổ hợp, dùng vòng tuần hoàn mỗi 60 năm, mỗi sáu mươi tháng, mỗi sáu mươi ngày làm cơ sở vòng lặp..."

Xem tiếp >>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét